Zawory – króćce

Przyłączanie wszelkiego rodzaju naściennych baterii wodnych od rur instalacji wody zimnej i ciepłej następuje za pomocą króćców przyłączeniowych, nakręcanych na końce rur. W nowoczesnych rozwiązaniach króćce takie są wyposażone w małe zaworki kulowe, zamykane i otwierane ostrzem wkrętaka płaskiego. Umożliwia to proste i szybkie zamknięcie dopływu wody do baterii przy jej demontażu, bez konieczności zamykania jej dopływu dla całego mieszkania.