Wzdłużne przecinanie wałka

img12 (10)Aby drewniany wałek bardzo dokładnie przeciąć równolegle do jego osi, można się posłużyć pierścieniem prowadzącym z cienkiej tulejki blaszanej lub z tworzywa sztucznego. Tulejka zasunięta na wałek i na górną krawędź brzeszczotu będzie stanowić bardzo wygodne prowadzenie dla piły. Do przecinania trzeba zastosować małą piłę płatnicę o drobnych ząbkach lub brzeszczot od ramowej piły do cięcia metali.