Skośne zawieszenie lustra

Skośne zawieszenie lustraAby pochyło zawiesić duże lustro lub obraz, zawiesie należy wykonać z trzech sznurków przyczepionych w odpowiednich miejscach górnej części ramy i jej boków. Dobierając długości sznurków, odpowiednio zmienimy kąt pochylenia. Zawiesie mocujemy do wkręta hakowego osadzonego w kołku rozprężnym. Dwie boczne linki w zawiesiu podtrzymują obraz, górna pozwala na odchylenie obrazu od ściany.