Przechowywanie rulonów i map

Rulony map, kalek rysunkowych i prac graficznych najwygodniej przechowywać przetknięte przez dwie pętle ze sznurka, zaczepione o haki w ścianie. Przechowywane rulony wsunięte w obie pętle nie będą się zaginać, łamać lub spłaszczać. W pętlach można zgromadzić kilka rulonów ułożonych jeden na drugim.