Piła do trasowania

Piłę płatnicę warto przystosować do wyznaczania linii prostopadłych na przecinanych elementach. Chcąc przeciąć prostopadle deskę nie trzeba będzie szukać kątownika stolarskiego. Wystarczy zastosować do trasowania piłę, która jest już pod ręką. Aby piła stanowiła zarazem kątownik trzeba czoło drewnianego uchwytu piły przy brzeszczocie przyciąć tak, aby z górną krawędzią brzeszczotu tworzyła kąt prosty. Dosunąwszy taki uchwyt do boku deski, rysujemy linię prostopadłą ołówkiem przyłożonym do górnej krawędzi brzeszczotu.