Łączenie nitami rurkowymi

img11 (11)Zwykły ścisk stolarski może posłużyć do nitowania tzw. nitami rurkowymi. Odpowiednie wywinięcie końca nitu uzyskamy stosując kulkę łożyskową dobranej średnicy. Po przełknięciu nita przez otwór w obu łączonych częściach, układamy równo kulkę na części rurkowej nita, a następnie nasuwamy ścisk. W czasie jego dokręcania, stopka naciska na kulkę, a ta rozpiera rurkę i rozchyla ją na boki równymi odcinkami.