Zbijanie krawędziaków

Przy czołowym łączeniu dwóch krawędziaków w kształt litery T trzeba dla pionowego słupka stworzyć opór. Przy takim bowiem połączeniu gwoździe wbijamy skośnie. Skośnie też działające siły powoduje przesuwanie słupka pionowego z miejsca łączenia podczas uderzeń młotkiem. Opór zapobiegnie temu. Przy elementach o niewielkich przekrojach za taki opór może posłużyć ścisk stolarski, najlepiej śrubowy, który bardzo silnie zaciskamy na poziomej belce, dosuwąjąc jego ramię do słupka dokładnie ustawionego.