Wymian

W wielu więźbach dachowych, tych w których rozstaw krokwi jest niewielki, do zamontowania okna połaciowego musimy wyciąć część jednej lub dwóch krokwi. Aby jednak nie zmniejszyć wytrzymałości i sztywności całej konstrukcji końce przyciętych krokwi wzmacnia się montując poprzeczne, poziome belki tzw. wymiany. Te z kolei są zamocowane do sąsiednich krokwi obramowujących powstały w ten sposób otwór. Pomiędzy belkami wymianu, a krokwiami montuje się ościeżnice okna połaciowego przykręcając je wkrętami.