Wiejski pokój dziecka

Pomieszczenia dla dzieci i młodzieży to najbardziej zaniedbany temat wiejskiego mieszkalnictwa. Rzadko można spotkać na wsi, nawet w najnowszym budownictwie, właściwie urządzony pokój dzieci.

Taki stan rzeczy musi ulec zmianie, ale wymaga to głębokich przeobrażeń w świadomości rodziców. To oni przede wszystkim powinni pojąć, jaką pomocą w procesie wychowania dziecka może stać się racjonalnie i estetycznie urządzone wnętrze pokoju dzieci, które nie tylko stwarza lepsze warunki do nauki i aktywnego wypoczynku, a tym samym rozwijania zainteresowań, ale dzięki któremu łatwiej jest kształtować u dziecka poczucie porządku, odpowiedzialności i wrażliwość estetyczną.

Ciągłe zmiany zachodzące w rozwoju dziecka sprawiają, że inwestowanie dużych środków w urządzenie pokoju dzieci jest nieopłacalne.