Wbijanie skośne

Przy łączeniu drewnianych elementów np. odcinków desek, ustawionych prostopadle trzeba się liczyć z tym, że gwoździe mogą się wysuwać z dolnego elementu, W ten bowiem element wbijamy je wzdłuż słojów drewna, a to nie jest zbyt pewne zamocowanie. Dużo większą siłę zamocowania uzyskamy, jeśli wszystkie gwoździe wbijane wzdłuż jednej linii będziemy wbijać skośnie pod rożnymi kątami i w różnych kierunkach względem linii słojów.