Wbijanie kołków

Drewnianych kołków łączeniowych nie wolno wbijać w czoło płyty wiórowej. Przy naniesieniu zbyt dużej ilości kleju w otwór, wbijany kołek może bowiem spowodować jej wzdłużne rozszczepienie. Dlatego każdą wąską płytę trzeba najpierw zacisnąć w szczękach imadła, pamiętając o podłożeniu pomiędzy szczęki a płytę drewnianych podkładek ochronnych. Gdy płyta szczególnie większa nie da się zamocować w imadle można założyć zwykły ścisk stolarski, chwytając nim płytę w miejscu wbijania kołka. Tu też trzeba pamiętać o podkładkach ochronnych.