Wąż wodny

wąz poziomicaWyznaczanie jednakowej wysokości czyli poziomu na dużych powierzchniach np. ściankach, czy też na elementach znacznie oddalonych od siebie wymaga zastosowania tzw. węża wodnego. Wąż wodny jest to długa przezroczysta rurka igielitowa napełniona zabarwioną wodą. Na ogół stosuje się rurkę o średnicy 8-10 mm i długości około 10 m. W obu końcach rurki woda zawsze znajduje się na jednakowym poziomie na zasadzie naczyń połączonych. Stąd dwie osoby łatwo zaznaczą na ścianie dwa punkty położone ściśle na tej samej wysokości.