Uszczelnienie drzwi

Jeżeli w linii zamknięcia drzwi, pod wykładzinę dywanową podłożymy pasek odcięty od brzegu, otrzymamy niski próg doskonale uszczelniający spód zamkniętych drzwi. Pasek uszczelniający możemy wyciąć z innego miękkiego materiału np. pianki poliuretanowej odpowiedniej grubości. Pasek ten przykleja się klejem do podłoża w linii przymkniętych drzwi.