Taśma wiatrownicowa

Taśma wiatrownicowaW krokwiowych więźbach dachowych zachodzi konieczność stężenia całej konstrukcji poprzez przybicie do krokwi na obu połaciach dachowych skośnie usytuowanych desek tzw. wiatrownic. Przenoszą one siły działające od ścian szczytowych. Zamiast desek warto zastosować specjalny system składający się z taśmy i końcówek. Te ostatnie mocuje się wkrętami do krokwi. Po zamocowaniu taśmy wiatrownicowe można silnie naprężyć śrubami rzymskimi. Mocuje się skośnie jedną lub dwie taśmy na każdej połaci dachowej.