Systemy pustaków

pustaki styropianoweW kraju produkuje się różnorodne elementy tworzące systemy budowy domów z pustaków styropianowych. Z nich wykonuje się ściany zewnętrzne proste i łamane, wewnętrzne, a także wieńce i stropy. Poszczególne pustaki łączy się między sobą za pomocą wytłoczonych zamków, a następnie ich wnętrza wypełnia betonem. Uzyskujemy ścianę nośną doskonale ocieploną, gdyż wypełniającą warstwę betonu o grubości 15 cm otaczają z obu stron dwie warstwy – ścianki styropianowe o grubości 5-20 cm.