Sprawniejsza piłka

Przy wielu cięciach ręczną piłą włosową wygięcie kabłąka może być niewystarczające. Może się tak zdarzyć, gdy będziemy chcieli ciąć kawałek większej płyty równolegle do jej dłuższego boku. Jednakże sam kabłąk można zgiąć pod kątem prostym. W niczym to nie pogorszy sprawności narzędzia, a umożliwi właśnie długie przecinania. Przy drobnych pracach np. modelarskich kabłąk wystarczy wygiąć pod mniejszym niż 90 stopni kątem.