Spoinowanie klinkieru

Ze względu na estetykę wszelkie mury z cegieł klinkierowych muruje się na tzw. pustą spoinę. Do zaspoinowania po murowaniu trzeba użyć kielni spoinówek, o wąskich długich ostrzach. Duże ułatwienie może tu stanowić specjalna paca z obrzeżami wywiniętymi ku górze na dwóch bokach. Z płaskich boków bez obrzeży łatwo zsunąć zaprawę kielnią i wcisnąć ją w spoinę poziomą. W spoiny pionowe wciskamy zaprawę przez wąską szczelinę pozostawioną w narożu pomiędzy obydwoma wywinięciami.