Przechowywanie płyt

Wszelkiego rodzaju płyty: gipsowo-kartonowe lub drewnopochodne powinny być przechowywane płasko złożone na podłożu na podkładkach z desek. Jeżeli jest to niemożliwe, to można je składować opierając o ścianę. Ale w takim wypadku ustawia się je skośnie opierając na kilku deskach. Bez takiego oparcia płyty będą się trwale wyginać i paczyć. Na ogół do podparcia płyt o wysokości 2,5 m i szerokości 1,2 m, wystarczy pięć desek o szerokości 10-15 cm, rozstawionych równomiernie na długości płyty i opartych pod kątem 60-75 stopni.