Profilowanie spoin

W murach z cegły klinkierowej ze względów praktycznych lub estetycznych ważne jest dobre zaspoinowanie spoin w taki sposób, aby wody deszczowe swobodnie spływały po murze, a nie zalegały w spoinach. Stąd konieczność odpowiedniego ukształtowania ich najczęściej wklęsłym łukiem. Po wciśnięciu zaprawy w spoinę należy ją wyprofilować – najlepiej kawałkiem gumowej rurki o odpowiedniej średnicy. Przy spoinach o grubości 1-1,2 cm odpowiedni będzie kawałek gumowego węża do podlewania ogrodu.