Prawidłowe łączenie

img12 (12)Aby prawidłowo przybić gwoździami jeden drewniany element do drugiego musimy pamiętać o zachowaniu zasady, że długość gwoździa musi być co najmniej trzykrotnie większa od grubości przybijanego elementu. Jeżeli grubość elementu, do którego przybijamy jest mniejsza, to dla uzyskania niezbędnej wytrzymałości połączenia trzeba będzie wbity gwoźdź zagiąć na spodzie.