Podparcie belek stropowych

Najczęściej w budownictwie jednorodzinnym wykonujemy tzw. stropy gęstożebrowe. Stropy te składają się z belek kratownicowych opieranych na murze ścian nośnych, między którymi montuje się pustaki różnego rodzaju i całość zalewa nadbetonem. Aby jednak wykonać strop prawidłowo, konieczne jest podparcie belek na czas twardnienia nadbetonu. W zależności od długości, każdą belkę podpiera się jedną, dwiema lub trzema podporami rozmieszczonymi równomiernie na długości.