Podłączenie spłuczki

W nowym podłączeniu spłuczki do miski ustępowej nie korzysta się z opasek zaciskowych typowych dla podłączenia krótkimi odcinkami rurek gumowych zaciskanych zarówno na wylocie dolnopłuka, jak i na wlocie do miski. Warto stosować nowocześniejsze uszczelki gumowe wciskane w otwór dopływowy miski. Następnie w tę uszczelkę wciska się również rurę doprowadzającą wodę ze spłuczki. Odpowiednią szczelność tych połączeń zapewniają specjalne karbowania na obu powierzchniach uszczelki.