Pion z barwiącym sznurkiem

Bardzo wygodnym narzędziem domowym jest pion sznurkowy, zakończony metalowym pojemnikiem. Sam sznurek można zwinąć do wnętrza pojemnika. Tam też nasypujemy proszek barwiący np. barwny pigment sypki do farb. Sznurkiem nasyconym tym proszkiem można będzie łatwo odbijać na ścianach lub podłogach linie proste większej długości, wyznaczające np. położenie pionowe brytów tapety, rozgraniczenia kolorów lub też kierunki układania płytek ceramicznych.