Otwór w czole

Połączenia kołkowePołączenia kołkowe na czołach łat drewnianych wymagają wywiercenia dwóch otworów w ściśle określonych miejscach i prostopadle do czoła. Można to zapewnić mocując wiertarkę w stojaku poziomym i układając łatę na poziomym stoliku zbitym z kilku desek. Wierconą łatę dosuwamy bokiem do oporu bocznego z długiej listwy. Po wywierceniu pierwszego otworu łatę obracamy o 180 stopni i wiercimy drugi otwór. Aby uzyskać otwór prostopadły do czoła musimy ustawić wiertarkę w stojaku bardzo dokładnie naprzeciwko poziomego stolika.