Odnawianie spoin

Zmorą naszych ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych jest brudzenie się spoin pomiędzy płytkami. Spoiny mineralne łatwiej chłoną wilgoć, a ta sprzyja rozwojowi alg i pleśni. Odnowić spoiny można poprzez zmycie ich gąbką zmoczoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie za pomocą małego pędzelka spoiny smarujemy preparatem o nazwie Frische Fugę firmy Kreisel. Preparat jest przeznaczony przede wszystkim do jasnych i bardzo jasnych spoin, gdyż na nich najlepiej widać skuteczność.