Ochrona przed zalaniem

Warto w odniesieniu do łazienek i kuchni przewidzieć zabezpieczenie podłóg drewnianych w innych pomieszczeniach przed zalaniem wodą w przypadku awarii sieci wodociągowej. W tym celu instaluje się progi, bądź też korzystając z różnej grubości płytek ceramicznych i np. klepki, na przejściu miedzy pomieszczeniami montuje się nieco wyższe kątowniki nierdzewne. Nie dopuszczą do przesiąknięcia wody z niewielkiego zalania pod klepkę, mozaikę lub panele podłogowe.