Obcinanie dłutem

dlutoPrzy okleinowaniu obrzeży płyt zarówno laminowanymi paskami obrzeżowymi jak i paskami naturalnej okleiny zachodzi konieczność obcięcia brzegów wystających na kilka milimetrów poza krawędzie płyty. Ściąć to wystające obrzeże można ostrym, szerokim dłutem, przesuwanym po powierzchni płyty. O dokładności ścięcia decyduje przede wszystkim jak najbardziej ostre dłuto. Przy ścinaniu oklein naturalnych dłuto prowadzimy zawsze zgodnie z kierunkiem słojów – nigdy pod nie. Dłuto przesuwa się oparte o płytę.