Montaż zawiasów

Do montowania zawiasu kołkowego w boku i drzwiczkach mebli potrzebny jest boczny otwór, przecinający otwór główny, przez który śrubką przykręcamy trzpień zawiasu kołkowego. Wymaga to więc dokładnego wywiercenia obu otworów. Wymaganą dokładność uzyskamy, jeżeli przy wierceniu tego otworu bocznego skorzystamy z przyrządu. Trzeba go trzpieniem wsunąć we wcześniej wywiercony otwór główny, a otwór boczny wiercić przez otwór pilotujący.