Mieszacz do farby w puszce

Przed otworzeniem puszki z farbą przekłuwamy pokrywkę gwoździem. Przez uzyskany otwór możemy wsunąć wygięty haczykowato pręt, który następnie mocujemy w uchwycie wiertarki. W ten sposób mieszamy zawartość puszki jeszcze nie otwartej. Uzyskamy bardzo dobre wymieszanie całej zawartości bez jakiegokolwiek rozchlapania farby na zewnątrz. Jeżeli w puszcze pozostanie po malowaniu jeszcze farba, to otwór po gwoździu należy zakleić np. taśmą klejącą.