Kołki do schodów

Kołki do schodówZa pomocą kołków można mocować drewniane trepy schodów zarówno do konstrukcji żelbetowych, jak i stalowych. W obu przypadkach dolna część kołka jest kotwiona bądź w otworze wywierconym w betonie, bądź w profilu stalowym. Na górną część kołka, większej średnicy nasuwa się trep drewniany z odpowiednio wywierconymi otworami. Przed zamontowaniem trepów w otwory należy wcisnąć klej, najlepiej dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lub elastyczny, montażowy.