Imadło ze ścisku stolarskiego

Jeżeli do zwykłego śrubowego ścisku stolarskiego przyspawamy grubą podkładkę ze stali, otrzymamy proste imadło. Podstawę będzie można zamocować ściskami do stołu, tworząc stacjonarne mocowanie podobne do imadła. Dwa takie przyrządy zamocowane do stołu warsztatowego w odpowiedniej odległości od siebie umożliwią zamocowanie dłuższej deski lub wyciętego pasa z płyty drewnopochodnej.