Gruntowanie drewna

img10 (10)Pierwsze malowanie surowego drewna przypomina gruntowanie. Jeśli nie ma oryginalnej farby gruntującej to można zagruntować farbą nawierzchniową rozcieńczoną w proporcji od 1:5 do 1:10 (farba – rozcieńczalnik). Im drewno bardziej miękkie, tym więcej rozcieńczalnika. Właściwe malowanie rozpoczynamy dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej i przeszlifowaniu powierzchni. Doskonałe rezultaty uzyskuje się gruntując mocno podgrzanym gruntownikiem.