Dokładne przecinanie

img15 (4)Pasowanie wszystkich drewnianych części zależy przede wszystkim od dokładności ich wykonania. Dlatego też nigdy przy przecinaniu piły nie prowadzimy wzdłuż zaznaczonej rysy; zawsze przecinamy obok niej od strony przyszłego odpadu. Gdy część okaże się nieznacznie dłuższa, zawsze możemy ją dopasować pilnikiem lub poprzez szlifowanie papierem ściernym. Cięcie przy zaznaczonej linii, a nie po niej pozwala stale kontrolować poprawność cięcia. Przy odrobinie wprawy będziemy w stanie prowadzić brzeszczot w odległości 0,5 mm od linii.