Wpuszczona wanna

Już na etapie wykonywania stropu trzeba pomyśleć o takiej jego konstrukcji, aby możliwe było wsunięcie wanny w dołek i oparcie jej dna na niższym fragmencie stropu. Wannę na ogół wpuszcza się na głębokość równą połowie jej wysokości, a następnie domurowywuje się niski podest obramowujący wokół wannę. Korzystanie z tak zainstalowanej wanny jest naprawdę bardzo wygodne również dla osób niepełnosprawnych.