Układy płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne można przyklejać do ścian i podłoży w różnych układach tworząc różny bieg spoin i barwne kompozycje. Najczęściej jednak układa się je ze spoinami równoległymi, rzadziej ze skośnymi (pod różnym kątem względem podłoża). Układ skośny w wielu wypadkach charakteryzuje się większą estetyką. Wymaga jednak dużo większego nakładu pracy głównie przy obróbce samych płytek. Również w tym układzie wystąpi większa ilość odpadów przy przycinaniu płytek skrajnych. Oznacza to zakup większej ilości.