Układy klepek

Klepki podłogowe można przyklejać do podłoża w różnym układzie tworząc różnorodne wzory. Najczęściej układa się w tzw. jodełkę, ale można również w jodełkę podwójną. Nowy jest układ w szachownicę lub tzw. cegiełkę, w której klepki układa się równoległymi pasami z przesunięciem o pół długości. Rzadziej spotykanym jest układ podwójny w cegiełkę oraz tzw. pokładowy. W tym ostatnim styki czołowe klepek wypadają dowolnie. Ten ostatni układ zbytnio jednak przypomina podłogę z paneli. Jest więc rzadko stosowany.