Trasowanie okręgu

img11 (9)Jednym z niezbędnych narzędzi w dobrze wyposażonym warsztacie domowym jest metalowy cyrkiel traserski. Nim wykonuje się okrągłe rysy na powierzchniach metalowych, a także na twardych gatunkach drewna. Można nim odmierzać również wymiary tam, gdzie dostęp miarką jest niemożliwy. W czasie użytkowania pamiętajmy o okresowym ostrzeniu obu nóżek cyrkla, najlepiej na zwykłej osełce, takiej której używa się do ostrzenia dłut stolarskich. Musi to być płaska osełka o bardzo drobnych ziarnach.