Podział szerokości

Przy wielu trasowaniach konieczne jest podzielenie jakiegoś wymiaru np. szerokości deski na kilka równych odcinków. Często nie jest to łatwe, bo jak podzielić i zaznaczyć ołówkiem wymiar 11 cm na cztery odcinki. Ale wystarczy przykręcić miarkę skośnie tak, aby wskazywała od boku do boku liczbę centymetrów dobrze podzieloną przez cztery np. 12 cm. Teraz łatwo zaznaczyć punkty dzielące i wykreślić przez nie linie równoległe do boku. Otrzymamy bardzo dokładny podział szerokości.