Odwzorowywanie kształtu

Wiele elementów drewnianych wymaga dopasowania ich krawędzi do krzywizny ścian. Krawędź więc deski lub płyty trzeba przyciąć piłą wzdłuż zaznaczonej dokładnie linii krzywej. Krzywiznę ściany przylegającej można odwzorować przysuwając deskę do ściany. Następnie krzywiznę odwzorowujemy przesuwając po ścianie drewniany klocek z przytkniętym ołówkiem, który na desce wykreśli linię dokładnie oddającą wszelkie krzywizny i nierówności powierzchni ściany bocznej.